Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum, Sten Sturegatan m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum, Sten Sturegatan m fl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Sten Sturegatan m fl 938 15,6% 27,0% 28,6% 28,9% 5,2% 48,0% 52,0%   5,8%
Summa 938 15,6% 27,0% 28,6% 28,9% 5,2% 48,0% 52,0% 5,8%

http://www.val.se