Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Gubbero

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Gubbero

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Gubbero 1251 28,9% 39,6% 16,8% 14,7% 2,2% 46,7% 53,3%   3,3%
Summa 1251 28,9% 39,6% 16,8% 14,7% 2,2% 46,7% 53,3% 3,3%

http://www.val.se