Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Bagaregården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Bagaregården

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Bagaregården 1192 22,7% 44,5% 22,6% 10,2% 4,0% 44,9% 55,1%   3,2%
Summa 1192 22,7% 44,5% 22,6% 10,2% 4,0% 44,9% 55,1% 3,2%

http://www.val.se