Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Ånäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Ånäs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Ånäs 1347 27,0% 36,2% 20,0% 16,8% 3,5% 47,1% 52,9%   3,3%
Summa 1347 27,0% 36,2% 20,0% 16,8% 3,5% 47,1% 52,9% 3,3%

http://www.val.se