Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Strömmensberg, V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Strömmensberg, V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Strömmensberg, V 1274 30,5% 41,4% 16,3% 11,8% 3,4% 50,8% 49,2%   2,7%
Summa 1274 30,5% 41,4% 16,3% 11,8% 3,4% 50,8% 49,2% 2,7%

http://www.val.se