Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Strömmensberg, Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Strömmensberg, Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Strömmensberg, Ö 1409 30,4% 35,1% 16,9% 17,6% 3,1% 48,5% 51,5%   3,1%
Summa 1409 30,4% 35,1% 16,9% 17,6% 3,1% 48,5% 51,5% 3,1%

http://www.val.se