Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Jakobsdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Jakobsdal

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Jakobsdal 1364 20,5% 30,6% 26,5% 22,4% 4,2% 47,3% 52,7%   4,5%
Summa 1364 20,5% 30,6% 26,5% 22,4% 4,2% 47,3% 52,7% 4,5%

http://www.val.se