Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Skår, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Skår, Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Skår, Södra 1190 21,6% 28,3% 28,0% 22,1% 7,6% 50,8% 49,2%   4,2%
Summa 1190 21,6% 28,3% 28,0% 22,1% 7,6% 50,8% 49,2% 4,2%

http://www.val.se