Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Bö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Bö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Bö 987 16,5% 35,1% 28,7% 19,8% 4,8% 46,8% 53,2%   4,7%
Summa 987 16,5% 35,1% 28,7% 19,8% 4,8% 46,8% 53,2% 4,7%

http://www.val.se