Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Örgryte

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Örgryte

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Örgryte 976 19,7% 26,8% 25,5% 28,0% 6,4% 49,3% 50,7%   5,4%
Summa 976 19,7% 26,8% 25,5% 28,0% 6,4% 49,3% 50,7% 5,4%

http://www.val.se