Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Stora Torp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Stora Torp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Stora Torp 969 15,4% 34,0% 24,8% 25,9% 2,6% 46,3% 53,7%   1,2%
Summa 969 15,4% 34,0% 24,8% 25,9% 2,6% 46,3% 53,7% 1,2%

http://www.val.se