Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Lilla Torp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Lilla Torp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Lilla Torp 1544 25,3% 32,8% 21,3% 20,7% 3,6% 45,7% 54,3%   3,0%
Summa 1544 25,3% 32,8% 21,3% 20,7% 3,6% 45,7% 54,3% 3,0%

http://www.val.se