Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Danska vägen m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Danska vägen m fl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Danska vägen m fl 1224 26,1% 36,6% 18,1% 19,2% 3,4% 45,6% 54,4%   2,4%
Summa 1224 26,1% 36,6% 18,1% 19,2% 3,4% 45,6% 54,4% 2,4%

http://www.val.se