Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Kärralund, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Kärralund, Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Kärralund, Norra 1177 24,8% 33,3% 25,2% 16,7% 6,1% 49,5% 50,5%   3,2%
Summa 1177 24,8% 33,3% 25,2% 16,7% 6,1% 49,5% 50,5% 3,2%

http://www.val.se