Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Kärralund, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Kärralund, Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Kärralund, Södra 1331 16,5% 26,2% 23,7% 33,7% 5,2% 47,6% 52,4%   8,4%
Summa 1331 16,5% 26,2% 23,7% 33,7% 5,2% 47,6% 52,4% 8,4%

http://www.val.se