Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Lunden, Gamla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Lunden, Gamla

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Lunden, Gamla 1240 33,3% 38,7% 18,1% 9,9% 2,6% 50,7% 49,3%   3,7%
Summa 1240 33,3% 38,7% 18,1% 9,9% 2,6% 50,7% 49,3% 3,7%

http://www.val.se