Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Lunden, Nya

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Lunden, Nya

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Lunden, Nya 1194 32,5% 42,6% 13,9% 11,0% 1,8% 53,6% 46,4%   8,7%
Summa 1194 32,5% 42,6% 13,9% 11,0% 1,8% 53,6% 46,4% 8,7%

http://www.val.se