Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Överås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Överås

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Överås 1077 25,7% 37,0% 18,8% 18,4% 3,6% 51,0% 49,0%   2,7%
Summa 1077 25,7% 37,0% 18,8% 18,4% 3,6% 51,0% 49,0% 2,7%

http://www.val.se