Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Kålltorp, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Kålltorp, Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Kålltorp, Södra 1216 24,0% 35,9% 21,5% 18,7% 2,8% 47,5% 52,5%   3,9%
Summa 1216 24,0% 35,9% 21,5% 18,7% 2,8% 47,5% 52,5% 3,9%

http://www.val.se