Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Munkebäck, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Munkebäck, Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Munkebäck, Norra 1097 34,0% 37,6% 15,5% 12,9% 2,9% 48,6% 51,4%   2,7%
Summa 1097 34,0% 37,6% 15,5% 12,9% 2,9% 48,6% 51,4% 2,7%

http://www.val.se