Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Fräntorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Fräntorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Fräntorp 1412 14,7% 35,3% 25,8% 24,2% 4,9% 48,9% 51,1%   1,3%
Summa 1412 14,7% 35,3% 25,8% 24,2% 4,9% 48,9% 51,1% 1,3%

http://www.val.se