Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Torpa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Torpa

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Torpa 1611 21,2% 36,9% 24,8% 17,1% 5,6% 45,9% 54,1%   5,3%
Summa 1611 21,2% 36,9% 24,8% 17,1% 5,6% 45,9% 54,1% 5,3%

http://www.val.se