Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Björkekärr, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Björkekärr, Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Björkekärr, Norra 929 17,5% 35,2% 18,6% 28,6% 2,4% 44,7% 55,3%   1,8%
Summa 929 17,5% 35,2% 18,6% 28,6% 2,4% 44,7% 55,3% 1,8%

http://www.val.se