Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Björkekärr, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Björkekärr, Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Björkekärr, Södra 1492 13,9% 39,3% 22,8% 24,0% 5,6% 48,0% 52,0%   6,4%
Summa 1492 13,9% 39,3% 22,8% 24,0% 5,6% 48,0% 52,0% 6,4%

http://www.val.se