Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Björkekärr, Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Björkekärr, Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Björkekärr, Västra 1219 47,6% 17,7% 15,3% 19,4% 9,0% 46,8% 53,2%   4,3%
Summa 1219 47,6% 17,7% 15,3% 19,4% 9,0% 46,8% 53,2% 4,3%

http://www.val.se