Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Björkekärr, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Björkekärr, Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Björkekärr, Östra 1261 24,7% 31,4% 21,4% 22,4% 4,3% 47,2% 52,8%   2,4%
Summa 1261 24,7% 31,4% 21,4% 22,4% 4,3% 47,2% 52,8% 2,4%

http://www.val.se