Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östra Göteborg, Bellevue

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östra Göteborg, Bellevue

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Bellevue 1196 39,5% 37,8% 12,3% 10,4% 3,2% 50,4% 49,6%   4,7%
Summa 1196 39,5% 37,8% 12,3% 10,4% 3,2% 50,4% 49,6% 4,7%

http://www.val.se