Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östra Göteborg, Bellevue Park

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östra Göteborg, Bellevue Park

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Bellevue Park 1043 32,6% 42,8% 14,7% 10,0% 2,1% 49,3% 50,7%   0,6%
Summa 1043 32,6% 42,8% 14,7% 10,0% 2,1% 49,3% 50,7% 0,6%

http://www.val.se