Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östra Göteborg, Gamlestaden, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östra Göteborg, Gamlestaden, Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Gamlestaden, Södra 896 37,9% 40,4% 13,1% 8,6% 4,6% 49,7% 50,3%   4,1%
Summa 896 37,9% 40,4% 13,1% 8,6% 4,6% 49,7% 50,3% 4,1%

http://www.val.se