Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östra Göteborg, Kviberg, Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östra Göteborg, Kviberg, Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Kviberg, Västra 1154 18,7% 31,5% 17,4% 32,3% 3,6% 45,1% 54,9%   1,6%
Summa 1154 18,7% 31,5% 17,4% 32,3% 3,6% 45,1% 54,9% 1,6%

http://www.val.se