Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östra Göteborg, Kviberg, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östra Göteborg, Kviberg, Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Kviberg, Östra 956 62,6% 22,4% 7,4% 7,6% 9,9% 44,6% 55,4%   2,1%
Summa 956 62,6% 22,4% 7,4% 7,6% 9,9% 44,6% 55,4% 2,1%

http://www.val.se