Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östra Göteborg, Nylöse

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östra Göteborg, Nylöse

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Nylöse 963 22,7% 39,5% 21,4% 16,4% 3,9% 53,7% 46,3%   3,4%
Summa 963 22,7% 39,5% 21,4% 16,4% 3,9% 53,7% 46,3% 3,4%

http://www.val.se