Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östra Göteborg, Fjällbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östra Göteborg, Fjällbo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Fjällbo 1565 16,2% 44,0% 23,0% 16,8% 6,5% 48,6% 51,4%   5,0%
Summa 1565 16,2% 44,0% 23,0% 16,8% 6,5% 48,6% 51,4% 5,0%

http://www.val.se