Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östra Göteborg, Utby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östra Göteborg, Utby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Utby 1459 15,6% 42,8% 24,5% 17,1% 8,4% 49,7% 50,3%   2,1%
Summa 1459 15,6% 42,8% 24,5% 17,1% 8,4% 49,7% 50,3% 2,1%

http://www.val.se