Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östra Göteborg, Utbynäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östra Göteborg, Utbynäs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Utbynäs 1125 17,5% 35,1% 29,1% 18,3% 7,8% 51,0% 49,0%   2,2%
Summa 1125 17,5% 35,1% 29,1% 18,3% 7,8% 51,0% 49,0% 2,2%

http://www.val.se