Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östra Göteborg, Förstamajgatan m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östra Göteborg, Förstamajgatan m fl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Förstamajgatan m fl 1098 23,0% 33,4% 20,2% 23,3% 3,8% 48,4% 51,6%   8,2%
Summa 1098 23,0% 33,4% 20,2% 23,3% 3,8% 48,4% 51,6% 8,2%

http://www.val.se