Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östra Göteborg, Gregorianska g. m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östra Göteborg, Gregorianska g. m fl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Gregorianska g. m fl 1298 22,3% 40,3% 20,6% 16,8% 3,9% 50,9% 49,1%   5,1%
Summa 1298 22,3% 40,3% 20,6% 16,8% 3,9% 50,9% 49,1% 5,1%

http://www.val.se