Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östra Göteborg, Kortedala Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östra Göteborg, Kortedala Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Kortedala Centrum 1085 22,6% 36,8% 20,1% 20,6% 5,5% 46,9% 53,1%   4,3%
Summa 1085 22,6% 36,8% 20,1% 20,6% 5,5% 46,9% 53,1% 4,3%

http://www.val.se