Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östra Göteborg, Kortedala, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östra Göteborg, Kortedala, Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Kortedala, Södra 1232 22,3% 36,9% 23,3% 17,5% 6,2% 47,2% 52,8%   2,1%
Summa 1232 22,3% 36,9% 23,3% 17,5% 6,2% 47,2% 52,8% 2,1%

http://www.val.se