Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östra Göteborg, Adventsparken, V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östra Göteborg, Adventsparken, V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Adventsparken, V 1219 21,6% 31,3% 21,2% 25,9% 3,5% 48,7% 51,3%   3,9%
Summa 1219 21,6% 31,3% 21,2% 25,9% 3,5% 48,7% 51,3% 3,9%

http://www.val.se