Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östra Göteborg, Adventsparken, Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östra Göteborg, Adventsparken, Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Adventsparken, Ö 1015 25,3% 38,7% 19,4% 16,6% 5,0% 46,4% 53,6%   4,3%
Summa 1015 25,3% 38,7% 19,4% 16,6% 5,0% 46,4% 53,6% 4,3%

http://www.val.se