Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östra Göteborg, Månadsgatorna m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östra Göteborg, Månadsgatorna m fl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Månadsgatorna m fl 1204 24,0% 36,2% 22,7% 17,1% 4,6% 48,8% 51,2%   3,0%
Summa 1204 24,0% 36,2% 22,7% 17,1% 4,6% 48,8% 51,2% 3,0%

http://www.val.se