Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östra Göteborg, Bergsjön, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östra Göteborg, Bergsjön, Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Bergsjön, Norra 1010 31,7% 34,4% 20,5% 13,5% 4,8% 50,0% 50,0%   3,9%
Summa 1010 31,7% 34,4% 20,5% 13,5% 4,8% 50,0% 50,0% 3,9%

http://www.val.se