Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östra Göteborg, Gärdsmosse

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östra Göteborg, Gärdsmosse

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Gärdsmosse 1173 28,3% 36,7% 18,8% 16,1% 6,6% 47,3% 52,7%   5,4%
Summa 1173 28,3% 36,7% 18,8% 16,1% 6,6% 47,3% 52,7% 5,4%

http://www.val.se