Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östra Göteborg, Gärdsås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östra Göteborg, Gärdsås

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Gärdsås 934 20,6% 30,0% 28,3% 21,2% 6,3% 50,6% 49,4%   3,9%
Summa 934 20,6% 30,0% 28,3% 21,2% 6,3% 50,6% 49,4% 3,9%

http://www.val.se