Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östra Göteborg, Siriusgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östra Göteborg, Siriusgatan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Siriusgatan 1661 23,6% 43,0% 20,2% 13,1% 8,1% 51,2% 48,8%   7,2%
Summa 1661 23,6% 43,0% 20,2% 13,1% 8,1% 51,2% 48,8% 7,2%

http://www.val.se