Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östra Göteborg, Bergsjön, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östra Göteborg, Bergsjön, Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Bergsjön, Södra 1328 25,7% 34,7% 24,0% 15,6% 9,9% 48,2% 51,8%   6,9%
Summa 1328 25,7% 34,7% 24,0% 15,6% 9,9% 48,2% 51,8% 6,9%

http://www.val.se