Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östra Göteborg, Bergsjön, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östra Göteborg, Bergsjön, Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Bergsjön, Östra 1313 28,9% 39,8% 22,1% 9,2% 12,9% 45,8% 54,2%   8,2%
Summa 1313 28,9% 39,8% 22,1% 9,2% 12,9% 45,8% 54,2% 8,2%

http://www.val.se