Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östra Göteborg, Komettorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östra Göteborg, Komettorget

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Komettorget 983 26,0% 32,2% 22,0% 19,7% 8,1% 50,3% 49,7%   5,6%
Summa 983 26,0% 32,2% 22,0% 19,7% 8,1% 50,3% 49,7% 5,6%

http://www.val.se