Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östra Göteborg, Rymdtorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östra Göteborg, Rymdtorget

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Göteborg, Rymdtorget 1229 22,5% 36,6% 23,2% 17,7% 5,9% 58,7% 41,3%   6,9%
Summa 1229 22,5% 36,6% 23,2% 17,7% 5,9% 58,7% 41,3% 6,9%

http://www.val.se